Pályázat – Foglalkoztatás

SZÁSZ NEMESACÉL Kft.

Rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Szász Nemesacél Kft.-nél

GINOP-5.3.2-16-2016-00231

A támogatás összege:

6 195 048 Ft

A támogatás intenzitása:

100%

A projekt tartalmának bemutatása

A foglalkoztatási formákban rejlő lehetőségek, így a rugalmas foglalkoztatási formák korábban nem tartoztak a cégünk által alkalmazott megoldások közé. A GINOP-5.3.1 projekt során cégünk átvilágítására sor került, az átszervezhető munkakörök beazonosítása, munkavállalók és a vezető véleményének anonim felmérése megtörtént, mindezek alapján elkészült a jelen pályázat alapját képező fejlesztési terv.

Az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor a GINOP-5.3.2-16-2016-00231 pályázat keretén belül:

  1. Szervezetfejlesztési és HR tanácsadás keretében elkészülnek azok a szabályzatok, amelyek megalapozzák a rugalmas foglalkoztatás rendszerét. Ennek keretében készült 1 db Szervezeti Működési Szabályzat, 1 db Esélyegyenlőségi terv, 1 db Rugalmas foglalkoztatási szabályzat.
  2. A HR fejlesztéssel egyidejűleg az atipikus foglalkoztatáshoz kapcsolódó informatikai tanácsadásra került sor, ahol az eszközhasználat mellett az ezzel párosuló szemléleti problémák is megbeszélésre kerülnek, ill. ezek technológiai megoldásai pl. táveléréses munkavégzés lehetőségei.
  3. Egyéb jogi, pénzügyi és munkaügyi tanácsadás.
  4. Képzés, coaching és műhelymunkák. Külön vezetői és munkavállalói szinten került sor OH engedélyezett képzésre, amely a rugalmas foglalkoztatás szervezeti kultúrába beágyazódását segíti. A műhelymunkák a szervezetfejlesztési tanácsadás során készülő szabályzatok gyakorlati alkalmazására történő felkészítést szolgálják.
  5. A projekt keretében 1 fő belső mentor fogta össze a bevont célcsoportot és segítette a folyamatokat.
  6. Eszközbeszerzés: 2 db ASUS Notebook és 1 db Canon i-Sensys nyomtató beszerzése.

Az átvilágítás szerint 3 munkakörben dolgozó összesen 4 fő átszervezését terveztük. Az átszervezés ezekben az esetekben egyértelmű előnyökkel jár, hiszen mind a munkavállalói igények, mind a munkáltatói lehetőségek ezt támasztják alá.

A projekt tervezett befejezési dátuma

2018. április 30.

A projekt azonosítószáma

GINOP-5.3.2-16-2016-00231

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!